AirborneArnhem.nl : Het Willem Tiemens Archief AA  ·  Home  ·  Over

Home Page

 

==============

PERSOONLIJK:

==============

Introductie

Bibliografie

Dubbel portret

Sauerland 2004

Malta 2004

==============

SLAG OM ARNHEM:

==============

Airborne Kerkhof

Airborne Wandeltocht

Duitse jagers in de Slag om Arnhem

Ere wie ere toekomt

Waardoor 'Arnhem' mislukte

Female POW

Tex Banwell

The Battle of Arnhem

Twee verhalen rond één toren

==============

OORLOG OVERIG:

==============

Anne Frank in Schaarsbergen

De ondergang van de Lancaster R5551

De bunker Diogenes

Van zwaarden tot ploegscharen

Militair Ereveld Grebbeberg

Willem van Buuren

'Mutti'

De 1e straaljager die hier neerstortte

Galgen(berg)humor

Ehrenfriedhof Zijpendaal

Monument voor 15 vliegers

De bunker in Driebergen

Elden bomber crash

Oorlog vieren

Britse radiostraling benut

Radiopeilstations van de Luftwaffe

==============

HISTORIE:

==============

De bom die onverwacht explodeerde

De bok van Frederiks

..... oorverdovend dat kanon-gebulder...

Een 1000-jarig kerkje onder vuur

Een bijzonder Arnhems echtpaar

Voormalig Nato-pompstation 5VEP

Huize "Eekland"

Pollen en palen

==============

ALGEMEEN:

==============

Dolen door Doorwerths dreven

Rudolf Braunburg

Het "Gulden Spijker"

Alsof je Het Jachthuis ziet ...

==============

FICTION:

==============

Het leek wel oorlog!

 

 

Welkom op mijn website!

De meeste (geïllustreerde) teksten die ik heb en die zich daar voor lenen, staan nu wel in deze site. Verreweg de meeste zijn in de loop der jaren al eens gepubliceerd (zie ook onder Bibliografie). Sommige moesten wat worden geactualiseerd, maar de inhoud is niet wezenlijk veranderd. De meeste tijd die ik nu in deze site steek, besteed ik vooral aan het vervolmaken van de informatie en het zoeken naar illustraties die nóg beter bij de tekst passen.

Ik hoop je met het bereikbaar maken van deze histories een plezier te doen.

Willem Tiemens

 

 

 

Het Duno-plateau biedt een welhaast on-Nederlands vergezicht

 

Doorwerth heeft een rijke historie. Op de plaats van deze vijver, van waaruit nu de Seelbeek ontspringt, lag ooit de hof Selebach of Seelbeek, een woonburcht, al genoemd in het jaar 839! Bij het uitdiepen van de sprengen en het graven van de vijvers in 1907 werden de fundamenten van een ophaalbrug en van een toren blootgelegd. Overigens zijn er aanwijzingen, dat het beekdal al zo'n 4.000 jaar bewoond is. Geen wonder, het was een goede woonplek, beschut, hoog en droog nabij de boorden van de nog 'ongetemde' Neder Rijn, met het heldere drinkwater van de beek bij de hand.

De Seelbeek ontspringt in het elzenbroekbos - niet toegankelijk - naast de Seelbeekweg. Het stroompje krijgt zijn water uit zogeheten schijngrondwaterspiegels. Deze bronbeek is een kilometer lang en kent een verval van 30 m. Dit type beek komt in Nederland weinig voor en is ecologisch zeer waardevol. Enkele jaren geleden is het slib uit de vijvers (foto) in het bronbos gehaald, zijn er opvangvijvers voor het water van de wegen (waaronder de van der Molenallee) aangelegd en zijn de watervalletjes vervangen door zogenoemde cascades. De historische omgeving waarin de bronvijvers liggen, is reeds geruime tijd in bezit van Stichting Het Geldersch Landschap

(Info: Waterschap Vallei & Eem: Niewsbrief Zuid-Veluwse beken, januari 2003, nr. 1 en: Cultuurhistorie van de beken op de Zuid-Veluwe, februari 2003)

De schilderachtige Italiaanseweg omstreeks 1923

De hof Seelbeek is reeds lang verdwenen, het kasteel Doorwerth - van jongere datum, er wordt als versterking eerst in het jaar 1260 gewag van gemaakt - bestaat nog steeds, al was daar na de Tweede Wereldoorlog wel een vrijwel volledige wederopbouw voor nodig

 

Op alle teksten in deze site berust auteursrecht - © 2003 Drs. W.H. Tiemens - Doorwerth.

(Behalve voor uitsluitend persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Willem Tiemens.)

Van foto's zijn geen reproducties beschikbaar.

De site is voor het laatst aangepast op 5-jan-05 .